اخبار صنعتی

دایکستینگ چیست؟

2022-03-12

ریخته گری تحت فشار نوعی قطعات ریخته گری تحت فشار است، استفاده از دستگاه ریخته گری قالب ریخته گری نصب شده دستگاه ریخته گری قالب، گرمایش برای مس مایع، روی، آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیوم از فلز ریخته شده در دستگاه ریخته گری به داخل دهان، قالب ریخته گری ماشین ریخته گری، ریخته گری شکل و ابعاد حد قالب قطعات مس، روی، آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیوم، چنین قطعاتی را اغلب ریخته گری می نامند.

قطعات دایکاست در جاهای مختلف اسامی مختلفی دارند مانند قطعات دایکاست، ریخته گری تحت فشار، قطعات دایکاست، آلومینیوم دایکاست، دایکاست روی، دایکاست مس، دایکاست مس، دایکاست روی ، ریخته گری دایکاست آلومینیوم، ریخته گری دایکاست آلومینیوم، ریخته گری آلیاژهای ریخته گری آلومینیوم، قطعات ریخته گری آلومینیوم و غیره.