بازار تولید

اگرچه قبلاً به طور مستقیم تجارت خارجی انجام نداده ایم، اما بسیاری از کالاهای مشتریان ما به خارج از کشور ارسال می شود، بنابراین ما درک خاصی از الزامات کیفی مشتریان خارجی داریم.

مدیر فروش ما 20 سال سابقه کار در تجارت خارجی دارد. فرآیند تجارت خارجی را به خوبی بشناسید.