اخبار صنعتی

کاربردهای دایکستینگ چیست؟

2022-03-12

ریخته گری می تواند برای قطعات ماشین ریخته گری دایکاست، اتصالات موتور ماشین ریخته گری، لوازم جانبی تهویه مطبوع، سیلندر ریخته گری سرسیلندر موتور، بازوی چرخان دریچه ریخته گری، یاتاقان های شیر ریخته گری، لوازم الکتریکی، پوشش انتهایی موتور دایکاست، ریخته گری دایکاست، ریخته گری دایکاست، قطعات ساختمانی پوسته پمپ، قطعات ریخته گری، لوازم جانبی حفاظ ریخته گری، قطعات چرخ دایکاست و غیره.

با بهبود مداوم سطح توسعه صنعت تجهیزات ساخت داخلی، سطح تجهیزات ماشین ریخته گری به طور قابل توجهی افزایش یافته است، همچنین می تواند انواع قطعات نیز به طور مداوم در حال گسترش باشد، دقت قطعات ریخته گری دایکاست، پیچیدگی قطعات دارد. معراج بزرگتر بود، باور کنید در آینده نزدیک، ریخته گری می تواند خدمات بهتری به تولید و زندگی ما باشد!